Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Moštování ovoce bylo zahájeno
Informace k zájezdu do divadla dne 23. 9. 2023
24
Moštování ovoce bylo zahájeno
Pozvánka na "Čeperský okruh" dne 24. 9. 2023
25
Moštování ovoce bylo zahájeno
26
Moštování ovoce bylo zahájeno
27
Moštování ovoce bylo zahájeno
28
Moštování ovoce bylo zahájeno
29
Moštování ovoce bylo zahájeno
30
Moštování ovoce bylo zahájeno
1
Moštování ovoce bylo zahájeno
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 
  Středa 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 
 2. Telefonické podání+420 466 941 017
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec-ceperka@volny.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí: 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 
středa 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 

Telefonické podání: +420 466 941 017
Poštou na adresu Obecní úřad Čeprka, B. Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 
Elektronicky na e-mail: obec-ceperka@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: khtbx7f
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Obecní úřad Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Formuláře

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Rok 2019:

Žádost č.j. 00197_19 ze dne 31. 1. 2019.pdf

Žádost č.j. 01173_19 ze dne 19. 8. 2019.pdf

 

Rok 2020:

Žádost č.j. 00328_20 ze dne 2. 3. 2020.pdf

 

Rok 2021:

Žádost č.j. Čep_00568_2021 ze dne 3. 5. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_00570_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Příloha č.1 k žádosti č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_01302_2021 ze dne 13. 10. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_01607_2021 ze dne 16. 12. 2021.pdf

 

Rok 2022:

Žádost č.j. Čep_00030_2022 ze dne 6. 1. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00254_2022 ze dne 2. 2. 2022.pdf

Příloha k žádosti č.j. Čep_00254_2022 ze dne 2. 2. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 4 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 5 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00356_2022 ze dne 1. 3. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00781_2022 ze dne 2. 6. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01091_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep_01091_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_01091_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep_1092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_1092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep_1092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01193_2022 ze dne 22. 8. 2022.pdf

Příloha k žádosti č.j. Čep_01193_2022 ze dne 22. 8. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 4 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf