Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 
  Středa 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 
 2. Telefonické podání+420 466 941 017
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec-ceperka@volny.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí: 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 
středa 8:30 - 11:30, 15:00 - 17:00 

Telefonické podání: +420 466 941 017
Poštou na adresu Obecní úřad Čeprka, B. Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 
Elektronicky na e-mail: obec-ceperka@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: khtbx7f
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Obecní úřad Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Formuláře

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Rok 2019:

Žádost č.j. 00197_19 ze dne 31. 1. 2019.pdf

Žádost č.j. 01173_19 ze dne 19. 8. 2019.pdf

 

Rok 2020:

Žádost č.j. 00328_20 ze dne 2. 3. 2020.pdf

 

Rok 2021:

Žádost č.j. Čep_00568_2021 ze dne 3. 5. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_00570_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Příloha č.1 k žádosti č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep_00584_2021 ze dne 4. 5. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_01302_2021 ze dne 13. 10. 2021.pdf

Žádost č.j. Čep_01607_2021 ze dne 16. 12. 2021.pdf

 

Rok 2022:

Žádost č.j. Čep_00030_2022 ze dne 6. 1. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00254_2022 ze dne 2. 2. 2022.pdf

Příloha k žádosti č.j. Čep_00254_2022 ze dne 2. 2. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 4 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Příloha č. 5 k žádosti č.j. Čep_00291_2022 ze dne 15. 2. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00356_2022 ze dne 1. 3. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_00781_2022 ze dne 2. 6. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01091_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep_01091_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_01091_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep_1092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep_1092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep_1092_2022 ze dne 4. 8. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01193_2022 ze dne 22. 8. 2022.pdf

Příloha k žádosti č.j. Čep_01193_2022 ze dne 22. 8. 2022.pdf

Žádost č.j. Čep_01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 1 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 2 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 3 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

Příloha č. 4 k žádosti č.j. Čep 01651_2022 ze dne 8. 12. 2022.pdf

 

Rok 2023:

Nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Rok 2024:

Žádost č.j. Čep_00874_2024 ze dne 28 5. 2024.pdf